Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2012

hope-and-happiness
06:50
hope-and-happiness
06:48
hope-and-happiness
06:46
Ostatnimi czasy tylko 'przebywam'. A tak bardzo chciałabym 'być'... 
— vespertine
hope-and-happiness
06:46
Im mocniej ktoś Cię ściska, tym bardziej za Tobą tęsknił.
— miłe uczucie :)
hope-and-happiness
06:45
na brzuchu, na boku, na plecach, sprawdzam, jak najwygodniej się tęskni
hope-and-happiness
06:45
Większość ludzi jest razem, żeby nie być samemu, ale niektórzy chcą magii.
— Broken English
hope-and-happiness
06:44
Skacz – i lecąc w dół, pozwól, by wyrosły ci skrzydła
— Ray Bradbury
Reposted fromSecrecy Secrecy viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:43
8778 40d9
Reposted fromretaliate retaliate viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:43
8432 1ad3
hope-and-happiness
06:43
Jeśli obrobili Ci dupę za plecami - to pomyśl jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w twarz.
— po prostu.
Reposted fromalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:42
jeśli Ci zależy,pokonasz każdą przeciwność losu
Reposted fromnatalkaaaa natalkaaaa viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:42
4778 7c9d
Reposted fromlabellavita labellavita viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:42
4873 86c8
Reposted frommyshirt myshirt viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:42
5175 1967
Reposted fromgoss335 goss335 viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:41
nie daj niczego po sobie poznać. popraw usta i potargaj delikatnie włosy. nałóż uśmiech na twarz i obiecaj, że już nigdy nie dasz się skrzywdzić.
Reposted frommefir mefir viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:40
hope-and-happiness
06:38
9856 eade
Reposted fromsbguys sbguys viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:37
szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy co Cie nie rozwija i co nie daje Ci szczęścia.
Reposted fromlabellavita labellavita viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:36
9495 13ca
Reposted fromlaziness laziness viaalone-again alone-again
hope-and-happiness
06:35

Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży.

Reposted frommnu mnu viaalone-again alone-again
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl